BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildiri Gönderim Koşulları

Kongemize bildiriler yalnızca online olarak “DigiAbstract” aracılığı ile gönderilebilir.
Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.
Sözel veya poster olarak kabul edilen bildirilerin özetleri Türkçe hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe yapılmalıdır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

- Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.
- Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.

 • Antibiyotik Direnci
 • Aşılar
 • Diyabetik Ayak
 • El Hijyeni
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • HIV/AIDS
 • Kemik/Eklem Enfeksiyonları
 • Klinik Mikrobiyoloji
 • Mantar Enfeksiyonları
 • Nadir Görülen Enfeksiyonlar
 • Özel Konaklarda Enfeksiyonlar
 • Protez Enfeksiyonları
 • Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlar
 • Sepsis
 • Seyahat Sağlığı ve Enfeksiyonlar
 • Tüberküloz
 • Viral Enfeksiyonlar
 • Zoonotik Enfeksiyonlar
 • Diğer

- Özet başlığının yalnızca ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
- Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
- Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. İsimlerin sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Bildiri özeti içerisinde kurum veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
- Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
- Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
- Bildiri özeti 3000 karakteri geçmemelidir.
- Bildiri özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak bölümlendirilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
- Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
- Online bildiri modülü ile gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
- Bilim Kurulunca kongrede sunulmak üzere seçilen bildiriler Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır.

Bildirilerin Değerlendirmesi

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır

Bir kişi en fazla dört bildiride sunan yazar olabilir, fakat sınırsız sayıda bildirinin yazarları arasında bulunabilir.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, bildiriyi sunacak yazarın son bildiri gönderme tarihine kadar kongre kaydını tamamlamış olması gerekmektedir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.

*Bildiri özeti yazım kurallarına ve değerlendirme kriterlerinin herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınamayacaktır.

Kabul – Red Yanıtları

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / ret mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözlü bildiri / poster bildiri) kongrenin başlangıç gününden 1 ay öncesine kadar tarafınıza e-posta ile gönderilecektir.

Sözlü sunum süreniz toplam 10 dakikadır. Sürenin aşılması durumunda sonraki programda aksamalar olacağından; oturumun zamanında başlaması ve bitirilmesi konusunda özen göstermenizi rica ederiz.

Kabul edilen sözlü bildiri sunum detayları kabul mektubu ile bildiri sunan yazara iletilecektir.

Dijital Poster Hazırlama Kuralları
 1. PowerPoint programının kullanılacağı poster bildiriler; giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referans bölümlerini içermelidir.
 2. Posterler dijital / elektronik formatta sunulacaktır.
 3. Posterler dikey A4 formatında ve tek sayfa üzerine hazırlanmalıdır.
 4. Posterlerinizin üst kısmında sunum başlığı, yazar isimleri ve adresleri bulunmalıdır.
 5. Elektronik poster sunumlar, Kongre Merkezi içinde oluşturulan E-poster odasında izlenebilecektir.